Naslovnica

PRIJAVE za osposobljavanje

  • Ispis

Pozivamo kandidate koji namjeravaju pristupiti prvom ili periodičkom ispitu u narednom periodu da se što prije prijave kako bi se s našim iskusnim predavačima temeljito pripremili za polaganja ispita iz teorijskog dijela programa. 

Prijavnice za osposobljavanje nalaze se na web stranici udruge na sljedećoj adresi: prijavnica. Ispunjene i ovjerene prijavnice mogu se dostaviti na email, putem faxa na broj 01/4833-336, odnosno putem pošte na adresu udruge: Udruga energetičara Zagreb, Ilica 34/I, 10000 Zagreb.

Grupe za osposobljavanje popunjavaju se redosljedom prijava, a pedavanja se prema interesu mogu organizirati i izvan redovitih ciklusa osposobljavanja, odn. izvan sjedišta udruge. 

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite putem telefona 01/4833-746 radnim danom u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, odn. na e-mail udruge email.

energy04